تماس با ما

آدرس فروشگاه: بیست متری سوم غربی، خیابان سید جمال الدین اسد ابادی، کوچه سید جمال الدین اسد ابادی ۲، هایپر مارکت جبدرای

کد پستی :۹۷۱۹۹۳۵۶۰۲

شماره تماس: ۰۵۶۹۱۰۱۰۱۰۷ -۰۹۳۰۰۳۵۹۳۹۲